Vai Ogrē vajadzīgs suņu kaku policists?

[ A+ ] /[ A- ]

Kā katru pavasari, arī šopavasar, sniegam kūstot, acīm pavērās tradicionālais skats – Ogre kā suņu un kaķu tualete.

Kādi noteikumi ir Latvijā, Ogrē?

Ministru kabineta noteikumi «Labturības prasības mājas dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai» paredz, ka mājdzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mīluļa ekskrementus.

Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem teritoriju īpašniekiem, pārvaldniekiem, lietotājiem vai nomniekiem ir pienākums nodrošināt nekustamā īpašuma teritorijas sakopšanu, apstādījumu uzturēšanu, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Iespējamais sods par šo prasību neievērošanu ir līdz 250 latiem fiziskai personai un līdz 1000 latiem juridiskai personai.

Ogres novadā ir spēkā suņu un kaķu turēšanas noteikumi, kas apstiprināti 2010.gada 16.decembrī. Tie paredz, ka Ogres novadā nedrīkst pieļaut dzīvnieku atrašanos izglītības iestādēs, sporta un bērnu rotaļu laukumos, peldvietās, tirdzniecības vietās, kā arī citās masu pulcēšanās vietās un pasākumos. Dzīvniekiem nav atļauts bojāt vai piemēslot pilsētas teritorijas publiskos apstādījumus un labiekārtojuma elementus.

Sods pat līdz 500 latiem!

Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskām personām – no desmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot dzīvniekus vai bez to konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, vai, ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, uzliek naudas sodu fiziskām personām no desmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskām personām – no piecsimt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Lai gan praktiski šos sodus ir ļoti grūti piemērot, jo kurš tad būs tas, kurš staigās katram suņa īpašniekam no muguras un gaidīs, kamēr tas izdarīs kādu pārkāpumu? Turklāt laiku paņem atbildīgās amatpersonas izsaukšana, un, kamēr tā vēl atnāks un sastādīs administratīvo pārkāpumu protokolu…

Tomēr Rīgas pašvaldība pēdējā laikā ir sevišķi nikna uz neapzinīgajiem suņu saimniekiem. Vienas nedēļas laikā Rīgā sastādīti 111 (!) administratīvā pārkāpuma protokoli par suņu īpašnieku nolaidību, nesakopjot dzīvnieku dabisko vajadzību kārtošanas vietas.

Kā ir Ogrē? Pēc Ogres novada pašvaldības policijas sniegtās informācijas, pašvaldības policija suņu īpašniekiem sastāda protokolus pēc LAPK 106. panta («Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana»). Saskaņā ar šo pantu sastādīti 36 (!) protokoli visā 2010. gadā.

Diemžēl Ogrē bez suņu un viņu saimnieku pārkāpumiem ir daudz citu problēmu – demolēšanas, huligānisma un ģimeņu skandālu. Policistiem darba pilnas rokas, vēl jo vairāk – trūkst kārtībnieku.

Eiropā esam, bet domāšana tā pati

Savu artavu šīs problēmas risināšanā varētu dod arī pašvaldības, piemēram, uzliekot speciālus konteinerus un izdalot maisiņus, bet diemžēl… Eiropā izmantotā metode, kas paredz bezmaksas maisiņu izdalīšanu parkos, pie mums ir izgāzusies. Konkrēti – Rīgā, Ziedoņdārzā, tika izvietotas urnas ar suņa siluetu un pielikti klāt statīvi, kur bija iespēja ņemt šos maisiņus. Eksperiments izgāzās, jo pāris dienu laikā viss parks bija pilns ar maisiņiem un kopējiem šie maisiņi bija jāvāc kā atkritumi.

Vēl viens no priekšlikumiem – uzstādīt automātus, kur pret santīmiem varētu iegādāties maisiņus. Taču grūti spriest, vai suņu saimnieki būtu gatavi tērēt naudu un pirkt šos maisiņus. Visticamāk, ka nē.

Eiropā esam, bet domāšana palikusi tā pati.

Jāaudzina suņu saimnieki

Iespējams, ja no suņu turētāju puses būtu lielāka ieinteresētība izskolot savu mīluli un pienācīgi rūpēties par viņu, tad šībrīža situācija nešķistu tik bezcerīga! Var arī piebilst, ka suņu izkārnījumi nav vienīgais, ko var atrast mūsu ielās un pagalmu stūros. Varbūt vispirms vajadzētu vispār iemācīties novākt pašiem aiz sevis? Un tikai tad, kad spēsim parūpēties par sevi, – iegādāties suni, par kuru vēl jāuzņemas papildu atbildība!

Kā piespiest iedzīvotājus rūpēties par suņiem, kā viņus audzināt? Ar kaunināšanu? Varbūt varētu izveidot kauna stabu un publicēt to iedzīvotāju vārdus, kuri nemāk savākt aiz saviem mīluļiem? Varbūt jaunieši Ogrē varētu pamēģināt izveidot līdzīgu akciju kā Rīgā, kur tiek filmēti neapzinīgie dzīvnieku saimnieki un šie video pēc tam tiek ievietoti sociālajos tīklos.

Rīkot suņu saimniekiem seminārus par to, kā ar lāpstiņu un maisiņu savākt savu mīluļu izkārnījumus? Izplatīt informatīvos materiālus? To varētu noorganizēt kopā ar akciju – dalīt par velti maisiņus un lāpstiņas? Nav jau vajadzīgi kādi īpaši maisiņi. Domāju, visparastākās polietilēna kulītes būtu piemērotas šim nolūkam, tāpat bērnu spēļu lāpstiņas, kuras par santīmiem iegādājamas jebkurā veikalā.

Suņa nodoklis paaugstināts, bet vai tas palīdz?

Ogres pilsētā suņu īpašniekam par katru suni ik mēnesi jāmaksā nodoklis viena lata apmērā.

Iekasētā nauda tiek sadalīta un izmantota dzīvnieku izolācijas dienesta (patversmes) finansēšanai un citiem ar dzīvnieku uzturēšanu saistītiem izdevumiem, kā arī sētniekam dzīvnieku uzskaites un kārtības nodrošināšanai.

Sētnieki, protams, tīra, tas ir viņu pienākums. Pilsētas teritoriju tīra arī simtlatnieki. Diemžēl visās vietās nebūs nolikts cilvēks, kas satīrīs pēc suņiem. Ogres novada p/a «Mālkalne» apkopes iecirkņa vadītāja Maira Rudzīte teic, ka sētnieki sakopj gan pēc lielajiem, gan pēc mazajiem, bet tikai savas teritorijas ietvaros.

«Praktiski neesmu redzējusi suņu saimniekus ar maisiņiem rokās. Rīgā gan, bet Ogrē nekad! Visnekārtīgāk izskatās Zilajos kalnos, tur brīžiem nav kur kāju nolikt,» tā M. Rudzīte.

Vairāk atkritumu urnu un pastaigu laukumu

Reiz kāda ogrēniete man teica tā: «Tā kā man ir suns, tad intereses pēc, ejot pa Ogres ielām, paskatos, kur gan es pēc sava suņa «mantības» savākšanas liktu tos izkārnījumus… Diemžēl ļoti daudzās Ogres vietās atkritumu konteineru vienkārši nav! Vai man vajadzētu šo «zeltu» nēsāt visur līdzi, līdz tieku savā dzīvoklī?» Arī taisnība, lai gan tas suņu īpašnieku atbildību nemazina.

Iespējams, Ogrē vajadzētu vairāk specializēto suņu pastaigu laukumu, bet atkal jautājums – vai tāpēc visi suņu saimnieki dosies tikai turp? Visticamāk tomēr, ka nē.

Lai nesapītos ikdienas problēmu kamolos, mums visiem par šo problēmu vajadzētu padomāt un sākt rīkoties!

Mīļo saimniek, neapkauno sevi un mani!