Valsts svētku priekšvakarā piešķir Ogres novada apgalvojumus «Gada ogrēnietis 2021»

[ A+ ] /[ A- ]

Valsts svētku priekšvakarā piešķir Ogres novada apgalvojumus «Gada ogrēnietis 2021»

Dzintras Dzene

Ogres novada domes 11.novembra sēdē deputāti skatīja lēmumprojektu par apbalvojuma «Gada ogrēnietis 2021» piešķiršanu. Šis apbalvojums šogad piešķirts trīs nominācijas – sabiedriskais darbs, kultūra un izglītība.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikumu, tituls «Gada ogrēnietis» ir Ogres novada pašvaldības apbalvojums par nozīmīgu ieguldījumu vai sasniegumu kādā valsts, pašvaldības, sabiedriskajā vai saimnieciskajā darbā konkrētā laika posmā un to var piešķirt dažādās nominācijas.

Pretendentus Ogres novada pašvaldības apbalvojumam «Gada ogrēnietis 2021» varēja izvirzīt līdz šā gada 8.novembrim, šim apbalvojumam piesakot Ogres pilsētas, Krapes, Ķeipenes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles, Lauberes, Ogresgala, Suntažu un Taurupes pagasta iedzīvotājus, kuri 2021.gadā snieguši nozīmīgu ieguldījumu Ogres novada attīstībā vai sabiedriskajā dzīvē.

Ogres novada pašvaldības Apbalvojumu konsultatīvā komisijas pārstāvji, izvērtējot saņemtos pieteikumus, 9.novembrī nolēma apbalvojuma «Gada ogrēnietis 2021» piešķiršanai nominācijā «Sabiedriskais darbs» virzīt Ogres Invalīdu biedrības vadītāju Ilgu Martu Linkumu, nominācijā «Kultūra» –  keramiķi Kārli Knopkenu un nominācijā «Izglītība» Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniecei mūzikas jomā Gunitu Bičuli.

Pieteikumā norādīts, ka Ogres invalīdu biedrības ilggadēja vadītāja Ilga Marta Linkuma ļoti labi pārzina savu jomu. Viņa ir saprotoša, prot uzklausīt un, galvenais, palīdzēt cilvēkiem ne tikai, lai uzlabotu veselību, bet arī organizē saturīgus, veselīgus un izzinošus atpūtas pasākumus. Darbojas ne tikai novada robežās, bet pratusi savai biedrībai atrast draugus kaimiņu novados, tā kopīgi sportojot un svinot svētkus. Pateicoties viņas uzņēmībai, ir laba sadarbība ar preses punktu Rīgā, kas regulāri piegādā žurnālus un grāmatas, lai cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām būtu iespēja lasīt.

Biedrība I.M.Linkumas vadībā organizē ekskursijas, lai iepazītu Latvijas vēsturiskās vietas.

Arī 2021. gadā, «Covid» laikā, biedrība, lai arī attālināti, darbojas aktīvi, un Ilga rūpējas par visiem, gādājot un nodrošinot ar palīglīdzekļiem visus, kam tie nepieciešami.

Ilga ir autoritāte savā biedrībā un pelnījusi apbalvojumu «Gada ogrēnietis» godam!

Savukārt par Gunitu Bičuli pieteikumā norādīts, ka viņai ir izcilas darba spējas un vēlme vienmēr darbu paveikt tā, lai tas būtu ar perfektu kvalitāti – gan administratīvajā darbā, ko Gunita veic kā Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece mūzikas jomā, gan kā pedagogs, gan kā koru un ansambļu vadītāja, gan kā novada metodiķe interešu izglītības pedagogiem Ogres novadā. Gunita iegulda milzīgu darbu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā novadā ne tikai profesionālās izglītības iestādēs, bet palīdz to veikt arī vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, darbojoties kā interešu izglītības metodiķis, kā arī vienmēr atsaucīgi daloties pieredzē ar savas jomas kolēģiem visā novadā. Neraugoties uz plašo pienākumu klāstu izglītības jomā, visi darbi ir savlaikus un ļoti kvalitatīvi paveikti. Gunita ir komandas cilvēks, vienmēr gatava sniegt palīdzību, zināšanas un atbalstu darba grupās, konferencēs, semināros. Gunita ar savām zināšanām 2021.gadā dalījusies arī valsts mēroga «SKOLA 2030«» konferencē «LOGOS», kā arī organizējusi mūzikas jomas darbnīcu Ogres novada pedagogu konferencē «RADI un RODI iespējas izglītībā». Viņas darba stilu un profesionalitāti augtu vērtē kā darba devēji, tā arī audzēkņi, kolēģi novadā un ārpus tā. Gunita savā ikdienā nebaidās izvirzīt ambiciozus mērķus un sasniegt tos. Viņa ir arī augsta līmeņa profesionāle mūzikas jomā un pedagoģijā, ļoti patīkams sarunu biedrs, lieliska ideju ģenerētāja un īstenotāja.

Apbalvojumam izvirzītā Kārļa Knopkena pieteicēji norāda, ka 12.novembrī (šodien – red.) viņš svin savu 90.dzimšanas dienu. K.Knopkens ir viens no Latvijā vadošajiem un zināmākajiem keramiķiem, kurš nav pārtraucis savu radošo darbību līdz šim brīdim un ir atpazīstamākais vecās keramikas skolas pārstāvis. Mākslinieku savienības biedrs un strādājis Rīgas Porcelāna rūpnīcā, būdams viens no vadošajiem māksliniekiem. Ar savu darbību ik gadu (arī šogad) atbalsta Ogres pilsētas svētkus un kultūras pasākumus, daloties pieredzē keramikas jomā. K.Knopkens svin savus 90 mūža gadus, no kuriem 70 ir darba gadi un jau 50 gadus viņš ir arī ogrēnietis. Katra nodzīvotā diena rada keramiķī prieku un lepnumu par Ogres pilsētu.

Noklausoties Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Komunikāciju nodaļas vadītāja Nikolaja Sapožņikova sniegto informāciju un iepazīstoties ar komisijas atzinumu, deputāti lēma visiem izvirzītajiem kandidātiem piešķirt Ogres novada pašvaldības apbalvojumu «Gada ogrēnietis 2021» un no šā gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem nodrošināt katram vienreizējas naudas balvas izmaksu minimālās mēnešalgas apmērā.

Apbalvojuma pasniegšanu novembra laikā uzdots organizēt Ogres novada pašvaldības Komunikāciju nodaļas darbiniekiem.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!