Var pieteikties platību maksājumiem un marķētās dīzeļdegvielas iegādei

[ A+ ] /[ A- ]

Var pieteikties platību maksājumiem un marķētās dīzeļdegvielas iegādei

Līdz 24.maijam (līdz 15.jūnijam ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darbdienu) lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, aizpildot Vienoto iesniegumu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus darbam klātienē, visu nepieciešamo atbalstu Lauku atbalsta dienests (LAD) klientiem, kuri paši nevar aizpildīt informāciju EPS, sniedz arī pa tālruni – dienesta darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā var aizpildīt un iesniegt Vienoto iesniegumu. Līdzīgi dienests rīkojās 2020.gada pavasarī, kad palīdzību sniedza vairāk nekā 10 000 klientiem.

Vienlaikus norit iesniegumu pieņemšana marķētās dīzeļdegvielas iegādei, kam piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi.

LAD atgādina:

* 7.aprīlis – sākas Vienoto iesniegumu pieņemšana platību maksājumiem, kā arī marķētās dīzeļdegvielas iegādei ar samazināto akcīzes nodokļa likmi.

* 24.maijs – pēdējā diena, kad EPS var iesniegt platību maksājumu iesniegumu bez atbalsta apjoma samazinājuma.

* 1.jūnijs – pēdējā diena, kad var iesniegt iesniegumu par pieteikšanos marķētās dīzeļdegvielas iegādei.

* 15.jūnijs – termiņš, līdz kuram jāpiesakās platību maksājumiem ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu.

* 15.jūnijs – pēdējais datums, kad var iesniegt labojumus Vienotajā platību maksājumu iesniegumā.

* 15.augusts – jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem zālājiem, kas nav ES nozīmes zālāju biotopi un kas nav zālāji, kurus izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai.

* 15.septembris – jānogana vai jānopļauj un jānovāc zālāji, kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem vai ES nozīmes zālāju biotopiem vai putnu dzīvotnēm, kā arī jānopļauj un jānovāc zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!