VARAM iebilst pret iedzīvotāju aptauju Ikšķiles novadā

[ A+ ] /[ A- ]

«OVV» jau ziņoja, ka Ikšķiles novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu par iedzīvotāju aptaujas organizēšanu, lai noskaidrotu viņu viedokli par iespējamo novada pievienošanu citai administratīvajai teritorijai. 25.aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) šo lēmumu apturējusi, jo uzskata to par pretlikumīgu.

Kā paziņojusi VARAM, Ikšķiles novada pašvaldības domes lēmums par aptaujas organizēšanu nepārprotami pārkāpj normatīvajos aktos noteiktās pašvaldību pilnvaras. Saskaņā ar likumu «Par pašvaldībām», pašvaldības var organizēt, piemēram, publisko apspriešanu, bet tikai par pašas pašvaldības autonomās kompetences jautājumiem. Ne šis likums, ne arī citi normatīvie akti neparedz domei tiesības rīkot aptauju, kas pēc savas formas atgādina iedzīvotāju piedalīšanos vēlēšanās vai vietējā referendumā un saistoša lēmuma pieņemšanā. Arī uzdotais jautājums «Vai Jūs esat par Ikšķiles novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju?» rada maldinošu iespaidu, ka iedzīvotāji piedalās lēmuma pieņemšanā par administratīvi teritoriālo reformu. Latvijā spēkā esošais tiesiskais regulējums neparedz pašvaldībām tiesības rīkot vietējos referendumus.

Kā publiski paudis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, Ikšķiles novada pašvaldība izvēlējusies tādas aptaujas rīkošanu, kas nevar tikt atbalstīta, jo pašvaldība pārkāpj normatīvajos aktos noteiktās pilnvaras. Lēmums par šo reformu ir visu iedzīvotāju kopīgs lēmums, kas jārealizē caur Saeimu. «Es augstu novērtēju iedzīvotāju interesi un esmu atvērts sarunām ar pilsonisko sabiedrību, uzņēmējiem un pašvaldībām, lai atrastu labāko iespējamo risinājumu. Virzot šo reformu, iedzīvotāju viedoklis ir svarīgs, un tā uzklausīšanai īpaši ir atvēlēts laiks. Ministrijas konsultācijas ar pašvaldībām un iedzīvotājiem norisināsies vismaz līdz septembrim, un arī es pats personīgi tajās piedalīšos. Aicinu visas pašvaldības uz sarunām un rīcību tikai un vienīgi likumu robežās, tostarp, arī noskaidrojot iedzīvotāju viedokli reformas jautājumā,» uzsvēra ministrs J.Pūce.

Pirms mēneša Saeimas deputāti pauda vienbalsīgu atbalstu pašvaldību reformas īstenošanai. Šī reforma iekļauta K.Kariņa vadītās valdības sešās prioritātēs, arī J.Pūce to izvirzījis par savu prioritāti ministra amatā. Atbilstoši VARAM izstrādātajam grafikam, 14.maija Ministru kabineta sēdē tiks apstiprināts informatīvais ziņojums, līdz ar to ministram būs dots mandāts oficiālajām konsultācijām ar pašvaldībām, kas arī nekavējoties tiks uzsāktas.

Ikšķiles novada pašvaldība, reaģējot uz šo VARAM rīcību, vakar, 29.aprīlī, sasauca domes ārkārtas sēdi, kurā pieņēma lēmumu, kas nosaka vadlīnijas balsošanas komisijai, kā organizēt Ikšķiles novada iedzīvotāju aptauju. Tajā pašā dienā sākta arī pati aptauja. Iedzīvotāji savu viedokli var izteikt klātienē Klientu apkalpošanas centros Ikšķilē un Tīnūžos to darbu laikā, kā arī elektroniski ar elektronisko parakstu. Aptaujā var piedalīties Ikšķiles novadā dzīvesvietu deklarējušās personas no 15 gadu vecuma. Balsojot klātienē, aptaujas dalībniekam jāuzrāda derīga pase vai personas apliecība. Savukārt, 9., 10. un 11.maijā tiks organizēti atsevišķi balsošanas laiki, kas pieejami iedzīvotājiem arī pēc sava darba laika – līdz pulksten 20.00.

Ikšķiles novada pašvaldības dome savu rīcību pamato ar likuma «Par pašvaldībām» 12.pantā noteikto: «…pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.»

Ritvars Raits