Vasarā atkal būs jāmaksā par karstā ūdens cirkulāciju

[ A+ ] /[ A- ]

Vēlamies atgādināt klientiem, ka jau, sākot ar 2009.gada 1.maiju stājies spēkā aģentūras «Mālkalne» direktora rīkojums Nr. 140 «Nolikums par kārtību, kādā pašvaldības aģentūra «Mālkalne» veic maksas par piegādāto siltumenerģiju aprēķinus».

Ja izdevumi mājā par karstā ūdens sagatavošanu vasaras mēnešos netiks nosegti ar maksu par ūdens sildīšanu, tad par karstā ūdens nodrošināšanu tiks aprēķināta vēl maksa katram dzīvoklim (līdz apkures sezonai).

Šis lēmums bija jāpieņem šādu iemeslu dēļ: pirmkārt, gāzes cena un attiecīgi siltumenerģijas cena pret elektroenerģijas cenu ir pārāk liela. Ir zināms, ka pie vidēja karstā ūdens patēriņa izlietotais siltumenerģijas daudzums karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai ir 2-3 reizes lielāks, nekā nepieciešamais daudzums ūdens sildīšanai. Otrkārt, samazināts karstā ūdens patēriņš. Karstā ūdens cirkulācijas sistēmā nepieciešamais siltuma daudzums praktiski ir nemainīgs, bet, ja iedzīvotāji maz lieto karsto ūdeni, tad samaksa tikai par karstā ūdens uzsildīšanu nesedz izdevumus, kas vajadzīgi sistēmas darbības nodrošināšanai.

Lai samazinātu maksu par cirkulāciju, aiciniet savu mājas vecāko vienoties ar mājas iedzīvotājiem, ka nakts laikā (no pulksten 00.00 līdz 5.00) samazināt karstā ūdens temperatūru vismaz par 10 grādiem. Tas ļautu nomazgāties remdenā ūdenī, bet dotu ievērojamu ekonomiju. Ar mājās uzstādītiem siltummezgliem tas ir iespējams.

Šādas maksas noteikšana ir vasaras laikā ieviesta gandrīz visās pilsētās ar centralizēto apkures sistēmu, un tas nekādā gadījumā nav Ogres izgudrojums, lai iegūtu papildus ienākumus, bet gan, lai aģentūra «Mālkalne» varētu norēķināties ar AS «Latvijas Gāze».

P/A «Mālkalne» administrācija