Vecmāmiņas tautiskie brunči var kalpot par iedvesmas avotu mākslas darbiem

[ A+ ] /[ A- ]

Mirklis izstādes atklāšanā.

Otrdien, 12.novembrī, Ogres mākslas skolā (OMS) tika atklāta Latvijas mākslas skolu audzēkņu darbu izstāde «Dārgumi: Ko stāsta tautastērps». Izstādi organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) sadarbībā ar OMS.

Ekspozīcijā iekļauti deviņi darbi, ko radījuši 16 jaunieši no kopumā sešām mākslas skolām Latvijā – OMS, Aizputes Mākslas skolas, Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas, Jēkabpils Mākslas skolas, Alsungas Mūzikas skolas un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas. Izstādes mākslinieks ir Artūrs Arnis, izstādes kuratore – LNKC Mākslas izglītības eksperte Ilze Kupča.

Izstādes aizsākums ir 2018.gada nogalē LNKC organizētais Latvijas mākslas skolu audzēkņu konkurss «Ko stāsta tautastērps».

«Sākām ar pētīšanu un pēc tam izdomājām, ka no šiem pētījumiem varētu tapt lieliski darbi. Šis projekts ir mēģinājums izcelt mākslas izglītības procesā dažkārt iztrūkstošu, bet ļoti būtisku aspektu – tēmas izpēti. Audzēkņus aicinājām nevis vienkārši radīt darbus saskaņā ar pieaugušo izveidotu tematu, bet padziļināti izzināt un pētīt savu dzimtu tautastērpu stāstus, lai šo pieredzi transformētu jaunā, mūsdienīgā veidā. Izstāde notiek OMS, jo divu mākslas darbu autores ir četras OMS audzēknes. Paldies arī viņu pedagoģei, manai vārda māsai, skolotājai Ilzei Kupčai – Ziemelei. Jāpiebilst, ka izstādes darbi tapuši, jaunajiem autoriem sadarbojoties ne vien ar saviem skolotājiem, bet arī skolasbiedriem, meistariem, izstādes veidotājiem, vecākiem un ģimenes locekļiem. Līdz ar to ikviens darbs tapis pārdomāti, kopīgi meklējot piemērotāko veidu, kā vislabāk parādīt autoru ieceri. Šie ir ļoti personiski stāsti, visi mākslas darbi ir ļoti atšķirīgi un unikāli,» saka I.Kupča.

Tieši profesionāla mākslinieka vai mākslas skolotāja atbalsts jaunrades procesā palīdzējis jauniešiem paplašināt savas varēšanas robežas un celt darbu māksliniecisko kvalitāti. Izstāde parāda, kā tautastērpa pētīšana palīdz ieraudzīt citu cilvēku dzīves, vēsturi, domāt par sevi un Latviju.

Izstādē apskatāms OMS audzēkņu Agates Bičkovskas un Kristiānas Budovskas kopdarbs «Zaļenieki trendā», kā arī Kates un Lotes Skarneļu kopdarbs «Cool stars vai super zvaigznes». Agatei iesaistīties šajā projektā rosinājis skapī uzietais omītes austais svārku audums, savukārt Kristiānai bijis interesanti pētīt senos tautas tērpus – kā to raksti un ornamenti radušies, kā tie saistīti ar tautastērpiem, kas ir mūsdienīgāki. Meitenes, iedvesmojoties no Zaļenieku brunču ziediņa, izveidojušas apjomīgu un viļņveidīgu objektu, kas, veidojot noteiktu ritmu, rotā telpas interjeru. Savukārt māsas Kate un Lote iedvesmu darbam smēlušās, pētot seno latgaļu arheoloģisko villaini. Sākumā meitenes no folijas veidoja gredzenus un rokassprādzes, vēlāk nonāca pie idejas par filmiņas veidošanu – tajā iekļauta ne tikai meiteņu radīta animācija, bet arī mūzika. Sīkie bronzas gredzentiņi villainē viņām šķiet kā mazas, no debesīm nokritušas zvaigznes, un filmā mazās zvaigznītes pārtop par superzvaigznēm.

Atklājot izstādi, OMS direktore Astra Rubene pauda cerību, ka šāda veida projekts, audzēkņiem pētot tautas tradīcijas, tiks turpināts. «Esmu pārliecināta, ka nevar būt nekas svarīgāks par savas tautas, savu senču tradīciju pārzināšanu, kuras ir unikālas un nav nekur citur pasaulē. Uz tām jāmēģina raudzīties radoši un mūsdienīgi,» sacīja A.Rubene. Izstādes atklāšanā piedalījās arī Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis un LNKC direktore Signe Pujāte, kura visiem izstādes autoriem un viņu pedagogiem dāvāja nule iznākušo LNKC ikgadējo sienas kalendāru jeb Dienrādi 2020.gadam. Tas veltīts bērnu tautastērpiem un to valkāšanas tradīcijām, iezīmējot nākamā gada XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus.

Izstāde apskatāma līdz 13.decembrim.

Dzintra Dzene

Dzintras Dzenes foto