Vērtīga iespēja uzņēmīgiem lauku jauniešiem

[ A+ ] /[ A- ]

Lauku jaunieši aicināti izteikt vēlmi dalībai Valsts Lauku tīkla (VLT) pasākumu aktivitātē «Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai», lai veiksmīgi noorganizētu jauniešu grupu, kas vēlas apgūt zināšanas, kā arī motivēti startēt ideju konkursā «Laukiem būt!».

Aicināti piedalīties jaunieši (18 – 40 g.), kuri vēlas iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par uzņēmuma veidošanu, uzsākt īstenot vai attīstīt savu uzņēmējdarbības ideju laukos, vai īstenot ar uzņēmējdarbību nesaistītu sabiedrisku aktivitāti kādā no Latvijas lauku reģioniem.

Ko paredzēts kopā paveikt?

1) apmācīt jauniešus par ideju ģenerēšanu un analīzi, biznesa plāna veidošanu un projektu izstrādi;

2) palīdzēt īstenot savas idejas lauku attīstībai konsultāciju, teorētisku un praktisku nodarbību veidā;

3) organizēt konkursu jauniešiem par viņu biznesa ideju dzīvotspēju, konkursa kārtībā labākos darbus apbalvot ar naudas balvu.

Plānota:

1) informatīvā diena (septembra pēdējā nedēļā; vieta un laiks tiks precizēti);

2) mācības (kopā ar interesentiem, lai maksimāli izmantotu lektoru sniegtās zināšanas un ieteikumus);

3) individuālā sadarbība;

4) konkurss «Laukiem būt!».

Dalība pasākumā, kas rīkots VLT aktivitātes ietvaros, jauniešiem ir bezmaksas. Kontaktinformācija: Liene Dreiska, e-pasts: liene.dreiska@llkc.lv

Uldis Prancāns