Visā Ogres novadā būs vienota pašvaldības policija

[ A+ ] /[ A- ]

Visā Ogres novadā būs vienota pašvaldības policija

Dzintra Dzene

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē pagājušā gada 30.decembrī pieņemts lēmums reorganizēt Ogres novada Ogres pašvaldības policiju, Ķeguma pašvaldības policiju un Lielvārdes pašvaldības policiju, kā arī pirms termiņa pārtraukt līgumu ar Reģionālo pašvaldības policiju un no šā gada 1.februāra izveidot vienotu Ogres novada pašvaldības policiju, kas sabiedrisko kārtību nodrošinās visā jaunā Ogres novada teritorijā.

Bijušā Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā sabiedrisko kārtību nodrošināja Ogres novada pašvaldības policija, bijušā Ķeguma novada administratīvajā teritorijā – Ķeguma novada pašvaldības policija, bijušā Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā – Lielvārdes novada pašvaldības policija. Savukārt Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā – Ikšķilē un Tīnūžu pagastā – par sabiedrisko kārtību saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2019.gada 18.decembra lēmumu gādāja Reģionālā pašvaldības policija, kuras vadība atrodas Ķekavas novadā.

 

Pirms lēmuma pieņemšanas izvērtē līdzšinējo darbu

Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale skaidro, ka pirms lēmuma pieņemšanas par vienotas pašvaldības policijas izveidošanu visa novada teritorijā veikts Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novada pašvaldības policijas darbības izvērtējums, uzklausīti pašvaldības policijas pārstāvju priekšlikumi pašvaldības policijas funkciju efektīvākai īstenošanai, notikušas arī konsultācijas ar Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieku, lai risinātu jautājumu, kā Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta teritorijā turpmāk īstenot pašvaldības policijas funkcijas, kādas ir mantas, finanšu un citas saistības, kas būtu pārņemamas, vai ir lietderīgi turpināt sadarbību ar Reģionālo pašvaldības policiju, vai racionālāk būtu veidot vienotu pašvaldības policiju visā novadā. D.Bārbale piebilst, ka arī Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieks atzina, ka būtu lietderīgi pirms termiņa izbeigt sadarbības līgumu. Deputāti Ogres novada domes 30.decembra ārkārtas sēdē akceptēja lēmumprojektu par vienotas pašvaldības policijas izveidošanu visā jaunajā Ogres novadā, kā arī apstiprināja Ogres novada pašvaldības policijas nolikumu un pašvaldības policijas personāla amatu un mēnešalgu likmju sarakstu.

Policistiem piedāvā darbu jaunajā struktūrā

Pašvaldības policijas uzdevumi ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, ievērošanu, kā arī kontrolēt virkni citu dažādos normatīvajos dokumentos noteikto prasību izpildi.

D.Bārbale skaidro, ka ir veikts liels darbs pie pašvaldības policiju darbības izvērtēšanas un, izanalizējot saņemtos priekšlikumus, Ogres novada pašvaldības policijas darba organizācija un tālākā attīstība nosacīti sadalīta trijos blokos.

Pirmais no tiem, kā jau iepriekš minēts, paredz vienotas pašvaldības policijas izveidi visa novada teritorijā no 1.februāra, lai varētu sākt darbību pēc vienotiem principiem, īstenojot pašvaldības policijai noteiktos uzdevumus visā Ogres novada pašvaldības teritorijā. D.Bārbale norāda, ka tiks pārņemtas arī visu iepriekšējo novadu pašvaldības policiju saistības un materiāli tehniskā bāze, kā arī cilvēkresursi – visiem pašvaldību policistiem, tostarp Reģionālās pašvaldības policijas Ikšķiles nodaļas darbiniekiem, piedāvāts darbs jaunajā struktūrā.

 

Nākotnē nepieciešams attīstīt ūdens patruļu un video novērošanu

Otrs svarīgs uzdevums ir izstrādāt patruļu maršrutus, paredzot gan pārvietošanos kājām, gan velopatruļas. Nākotnē plānots visa novada teritorijā izveidot arī ūdens patruļas, kas kontrolētu sabiedriskās kārtības prasību ievērošanu Ogres novada administratīvajās teritorijās esošajās publiskajās ūdenstilpnēs, tostarp kontrolēt normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus zivju resursu aizsardzības un izmantošanas jomā.

D.Bārbale norāda, ka nākotnes jautājums, atkarībā no finansiālajām iespējām, ir arī pašvaldības policijas paspārnē video novērošanas centra izveide. Tā, piemēram, Tukuma novadā pašvaldības policijas darbinieki vispār nedodas patruļās pilsētas centrā, bet strādā tikai pie video novērošanas kamerām, nekavējoties izbraucot un attiecīgi reaģējot, ja tiek konstatēts kāds pārkāpums. D.Bārbale norāda, ka Ogres novadā tomēr nav plānots atteikties no patruļām pilsētas ielās, tomēr būtu nepieciešams attīstīt arī videonovērošanas sistēmu. Attiecīgi būtu nepieciešami darbinieki, kas monitorētu video novērošanas kameru ierakstus, lai būtu iespējams pēc iespējas ātrāk reaģēt, dažkārt pirms vēl saņemts izsaukums, bet, kā uzsver D.Dārbale, tas ir nākotnes investīciju posms.

 

Pašvaldības policijā plānoti 56 darbinieki

Jaunizveidoto Ogres novada pašvaldības policiju paredzēts finansēt no Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Grāmatvedības un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistīto iepirkumu funkcijas nodrošinās Ogres novada pašvaldības centrālā administrācija. Nolikums paredz, ka pašvaldības policija atrodas pašvaldības Finanšu komitejas pārraudzībā. Pašvaldības policijas darbu koordinē pašvaldības izpilddirektors un viņa vietnieks.

Paredzēts, ka jaunizveidotajā pašvaldības policijā strādās un sabiedrisko kārtību visā Ogres novadā kopumā nodrošinās 56 darbinieki, tajā skaitā priekšnieks un divi viņa vietnieki, 40 policijas inspektori un 13 policijas kārtībnieki.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!