Visā Ogres novada teritorijā būs vienāds pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu

[ A+ ] /[ A- ]

Visā Ogres novada teritorijā būs vienāds pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu

Dzintra Dzene

Ogres novada domes 11.novembra sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus par vienreizēju pabalstu mājsaimniecībai sakarā ar bērna piedzimšanu, kas attieksies uz visu jaunveidotā Ogres novada teritoriju. Šo pabalstu piemēros no nākamā gada 1.janvāra.

Ogres novada sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa norāda, ka šobrīd jaunveidotajā Ogres novadā vēl ir spēkā četri dažādi saistošie noteikumi par pabalsta piešķiršanu saistībā ar bērna piedzimšanu, kas bija pieņemti vēsturiskajā Ogres, Ķeguma, Lielvārdes un Ikšķiles novadā. Tāpēc tika izstrādāti jauni saistošie noteikumi  par vienreizēju pabalstu mājsaimniecībai sakarā ar bērna piedzimšanu, kas būs spēkā visā jaunveidotajā Ogres novada teritorijā.

S.Ozoliņa norāda, ka bērna piedzimšanas pabalsts nav uzskatāms par sociālo palīdzību Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma izpratnē un tā saņemšana nav saistīta ar pabalsta saņēmēja ienākumu un īpašumu izvērtēšanu. Bērna piedzimšanas pabalsts ir pašvaldību brīvprātīgā iniciatīva.

«Vērtējot spēkā esošajos saistošajos noteikumos noteiktos bērna piedzimšanas pabalsta apmērus un piešķiršanas kritērijus, jaunajos saistošajos noteikumos saglabāts daudzbērnu ģimeņu atbalsta princips, kā arī kritērijs par pabalsta saņēmēja dzīvesvietas deklarēšanu Ogres novada teritorijā. Bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanas kritērijs – reģistrēta laulība vecāku starpā – atzīts par neatbilstošu pabalsta mērķim. Tas ir paredzēts jaundzimušā bērna aprūpes vajadzību nodrošināšanai, tāpēc jaunajos saistošajos noteikumos nav saglabāts. Tāpat jaunajos saistošajos noteikumos bērna aizbildnis vairs nav paredzēts kā bērna piedzimšanas pabalsta saņēmējs, jo Ogres novada pašvaldības pabalsts aizbildnim pie bērna nodošanas aizbildnībā tiks reglamentēts atsevišķos saistošajos noteikumos.

Ievērojot Ogres novada pašvaldības budžeta iespējas, bērna piedzimšanas pabalsts par katru mājsaimniecībā dzimušo bērnu noteikts, paredzot pirmajam bērnam 100 eiro, otrajam bērnam 200 eiro, trešajam un katram nākamajam bērnam 300 eiro. Ar nosacījumu, ka bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā, vismaz viena bērna vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā pabalsta pieprasīšanas dienā un vismaz sešus mēnešus pēc kārtas līdz bērna piedzimšanas dienai. Nosacījumu par dzīvesvietas deklarēšanas termiņu sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas nepiemēro, ja mājsaimniecība iegādājusies nekustamo īpašumu Ogres novadā ar nolūku tajā pastāvīgi dzīvot. Lai varētu pretendēt uz pabalstu, noteikts arī, ka bērnam un vismaz vienam no vecākiem jādzīvo vienā mājsaimniecībā Ogres novada administratīvajā teritorijā,» skaidro S.Ozoliņa.

Jautāta, vai ir uzskaitīts, cik novadā ir dzimuši pirmie, cik otrie un trešie bērni, S.Ozoliņa stāsta, ka šādi statistikas dati ir apkopoti. Šogad 10 mēnešos Ogres novadā kopumā reģistrēti 576 jaudzimušie, no tiem pirmie bērni ir 178, otrie bērni 253 un trešie – 145.

Bērna vecāks pabalstu varēs pieprasīt, iesniedzot pašvaldībā rakstisku iesniegumu.

Saistošie noteikumi «Par vienreizēju pabalstu mājsaimniecībai sakarā ar bērna piedzimšanu» ir nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) atzinuma sniegšanai, pēc VARAM pozitīva atzinuma saņemšanas tie tiks publicēti un stāsies spēkā 2022.gada 1.janvārī, šajā datumā zaudēs spēku vēsturiskajos novados šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!