Vislielākā alga – Madlienas un Suntažu pagastu pārvaldniekiem

[ A+ ] /[ A- ]

21.janvārī Ogres novada domes sēdē deputāti balsojot apstiprināja Ogres novadu pagastu pārvaldnieku algas.

Lai amatalgas būtu sadalītas proporcionāli iedzīvotāju skaitam pagastos un pagastu teritorijas lielumam, izvērtējot situāciju un budžeta iespējas, sagatavotais lēmuma projekts paredz Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Mazozolu, Madlienas, Meņģeles, Suntažu un Taurupes pagastu pārvaldniekiem atšķirīgu atalgojuma lielumu. Pirms nedēļas Ogres novada domes Finanšu komitejas sēdes laikā ar lēmuma projektu par jaunajām pagastu pārvaldnieku algām deputātus iepazīstināja Ogres novada domes personāla vadītāja Arta Ozoliņa.

«Krapes pagasta vadītāja Inesei Sondorei noteikt amatalgu 600 latu apmērā,» informēja A.Ozoliņa. «Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājam Vilnim Sirsonim – 700 latu apmērā, Lauberes pagasta pārvaldes vadītājam Ārijam Plūģim – 600 latu apmērā, Madlienas pagasta pārvaldes vadītājam Ojāram Atslēdziņam – 800 latu apmērā, Mazozolu pagasta pārvaldes vadītājam Andrejam Ikauniekam – 600 latu apmērā, Meņģeles pagasta pārvaldes vadītājai Ievai Jermacānei – 600 latu apmērā, Taurupes pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Stafeckim – 700 latu apmērā, bet Suntažu pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Ronim – 800 latu apmērā.»

Deputāte Ilga Vecziediņa vēlējās zināt, vai pagastu vadītājiem tika saglabāts iepriekšējais algu līmenis, vai arī to piemeklēja kādas izmaiņas. «Gandrīz visiem pagastu vadītājiem vairāk vai mazāk atalgojums ir palielinājies,» ziņoja A.Ozoliņa. «Izņemot Taurupes un Meņģeles pagastu pārvaldnieku algas. Līdz ar to viņiem atalgojuma izmaiņas stāsies spēkā nevis ar 1.februāri, kā pārējiem, bet ar 22.februāri.» A.Ozoliņa piebilda, ka, ņemot vērā Taurupes un Meņģeles pagastu teritorijas lielumu un iedzīvotāju skaitu, to pārvaldniekiem bija nepamatoti lielāka alga, tāpēc tā tiks samazināta.