Vēlas būvēt jaunu tirdzniecības centru

[ A+ ] /[ A- ]

SIA «OK īpašumi» plāno jauna tirdzniecības centra būvniecību netālu no jau esošā tirdzniecības centra «Dauga».

Ogres novada domes teritorijas plānotājs Uldis Apinis informē, ka uz zemes gabaliem Ogrē, Rīgas ielā 27 un Rīgas ielā 29, kas no tirdzniecības centra «Dauga» atrodas Rīgas virzienā, kā arī Ogres Vecupes krasta daļā, vienlaikus ar tirdzniecības centru iecerēts izbūvēt arī autostāvvietu un labiekārtot Vecupes krastu – ierīkot volejbola laukumu, soliņus un pārģērbšanās kabīnes.

Ogres novada domes Tautsaimniecības komitejas sēdē tika izskatīts jautājums par minēto zemes gabalu detālplānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai laikā no šā gada 7.marta līdz 1.aprīlim. Detālplānojumu izstrādājusi SIA «Merko». Galīgo lēmumu minētajā jautājumā plānots pieņemt nākamajā Ogres novada domes sēdē.