VP un VUGD brīdina bērnus un viņu vecākus par drošību brīvlaikā

[ A+ ] /[ A- ]

Sācies vasaras brīvlaiks. Lai vecāki un bērni vasaru izbaudītu bez raizēm, Valsts policija (VP) un Valsts ugunsdzēšanas un glābšanas dienests (VUGD) aicina vecākus bērniem atgādināt par drošību.

VP aicina vecākus atgādināt bērniem par drošību ceļu satiksmē, piemēram, ka iela jāšķērso pa gājēju pāreju vai pie zaļā gājēju luksofora gaismas signāla, iepriekš noteikti pārliecinoties, ka transportlīdzekļi ir apstājušies. Brauktuvi nedrīkst šķērsot vietā, kur uzstādīts nožogojums vai barjera. Lai gan ir atļauta pārvietošanās pa ceļa nomali pretēji braukšanas virzienam, visdrošāk tomēr pārvietoties pa ietvi. Ja bērns brauc ar velosipēdu, jāatceras, ka galvā obligāti jābūt aizsprādzētai aizsargķiverei. Tāpat jāpārliecinās, vai velosipēdam ir gaismas atstarotāji un bremzes – darba kārtībā. Gadījumā, ja bumba aizripo ceļa virzienā, nedrīkst uzreiz skriet uz ielas, lai to noķertu, jāpārliecinās, ka pa ceļu nebrauc transportlīdzekļi, un tikai tad jādodas pakaļ bumbai. Bērniem jāatgādina — viņu veselība un dzīvība ir svarīgāka, nekā bumba.

Visu laiku jāatceras par savas veselības un dzīvības sargāšanu. Bērniem jāatgādina, ka svešām personām, kuras mēģina pievērst viņu uzmanību, nevajag uzticēties, jo viņš nevar zināt šīs personas nodomus. Jāatgādina – neatveriet durvis un neielaidiet mājoklī nezināmu personu, kā arī bērnam nevajadzētu stāstīt citiem, ka viņš mājās atrodas viens pats.

Tāpat policija vērš uzmanību uz to, lai arī cik mīļi izskatītos uz ielas sastapti sveši dzīvnieki, bieži tie var būt agresīvi un uzbrukt, tāpēc nevajadzētu tiem tuvoties un aiztikt tos. Tāpat tiek aicināts vecākiem atgādināt bērnam, ka viņam nevajadzētu vienam pašam bez pieaugušo uzraudzības iet mežā vai peldēties. Bērnam noteikti jāpastāsta arī vecākiem par nodomiem, kurp vēlas doties un kur atrodas.

Pēc ilgām rotaļām ārā var gadīties, ka bērns aizmirsis savas rotaļlietas, mobilo telefonu vai kādu citu vērtīgu mantu. Tādēļ jārūpējas par savu mantu drošību, tās jātur drošā vietā, nedrīkst atstāt nepieskatītas. Jāizvairās arī no vērtīgu mantu izrādīšanas citiem un stāstīšanas, kādas vērtīgas mantas pieder pašam vai vecākiem. Ja bērns pārvietojas ar velosipēdu, bet vēlas ieskriet veikalā pēc saldējuma, jāatceras, ka velosipēdu nedrīkst atstāt nepieskatītu, tas jāpieslēdz drošā vietā ar drošības slēdzeni, jo garnadžus interesē ne tikai pieaugušo, bet arī bērnu divriteņi.

Peldēties ieteicams tikai tādās peldvietās, kuru krasts ir lēzens, ar cietu pamatu, bez lielas straumes un atvariem. Bērniem var ļaut rotaļāties ar piepūšamiem peldlīdzekļiem (riņķi, matracīši, bumbas u.c.), peldēties tik tālu, cik pieaugušais var labi redzēt un nepieciešamības gadījumā var ātri piesteigties palīgā. Visdrošāk būs, ja pieaugušais atradīsies ūdenī starp krastu un dziļumu. Nodarbojoties ar kādu no ūdens sporta veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri vai kādu citu peldlīdzekli, obligāti jāvelk glābšanas vestes. VUGD atgādina, ka pie ūdenstilpnēm uz mirkli nepieskatīts bērns var pakļūt zem ūdens un noslīkt. Piemēram, piemājas dīķi bieži kļūst par traģēdijas iemeslu, tāpēc bērnu nedrīkst atstāt pagalmā bez pieskatīšanas, ja tajā ir izveidots dīķis vai piepūšamais baseins. VUGD aicina vecākus apzināties, ka atrašanās ar bērnu pie ūdens nav atpūta, bet gan divkāršs darbs, jo bērni bez pārtraukuma jāuzmana visu laiku – pat uz minūti novēršot uzmanību no bērna, var notikt liela nelaime.

Ir svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts un viņi apzinātos, ka par katru nelaimi nekavējoties jāziņo, jo tad vēl ir iespējams glābt gan cilvēkus, gan īpašumus. Bērnam jāizskaidro, ka viņam par nelaimes izraisīšanu nedraudēs sods, citādāk kritiskā brīdī bērns domās nevis par to, kā izglābties pašam, bet gan par to, kā izvairīties no gaidāmā soda.

Agate Gavare