Ždanoka un viņas varza jāliek cietumā

[ A+ ] /[ A- ]

Ždanoka jāliek cietumā. Un viņas varza. Visi viņas varzasbiedri jāliek cietumā. Par ilgstošu kaitniecisku darbību, kas vērsta pret Latvijas Republiku, NATO un Eiropas Savienību. Viņi grib, lai Latvijā iebrūk Krievija. Tāpēc visiem Latvijai lojālajiem pilsoņiem jāiet uz vēlēšanām.

Priekšvēlēšanu periodā par politiskajām organizācijām jāizsakās visai uzmanīgi, lai izteikšanās netiktu kvalificēta kā aģitācija. Tāpēc, knābim par prieku, Ždanokas pārstāvēto partiju saukšu par «varzu», un arī pārējās partijas, kuru vēlēšanu programmas centrālais piedāvājums ir draudzība ar okupantiem un Kremli. Tātad – ko šī varza dara Centrālās vēlēšanu komisijas apstiprinātajos kandidātu sarakstos? Man tas nav saprotams! Valsts drošības dienests, kam jau pāris reizes vaicāju, kas tiks darīts ar šo varzu, iespēju skaidrot neizmantoja. Pagaidām atturēšoties. Un dažas dienas pirms vēlēšanām Latvijas pilsoņiem šī noziedzīgā varza tiek piedāvāta kā viena no oficiālām alternatīvām. Principā Ždanokas varza ar visādiem rosļikoviem piekabē piedāvā Latvijas valsts likvidāciju. 4000 zīmju programmā tas nav pateikts tiešā tekstā, taču katrai partijai ir arī garā programma. Un Ždanokas varzas pjaķiļetkas programmu patiešām ir vērts izlasīt, lai saprastu, ka tās piedalīšanās vēlēšanās ir noziegums. Katra lapiņa, uz kuras rakstīts viņas varzas nosaukums un kandidātu vārdi, ir noziegums. Un, kāpēc tas tiek pieļauts – nav ne mazākās jausmas.

Lūk, ieskats Ždanokas varzas garajā programmā un dažos faktos, kas raksturo šīs noziedzīgās varzas darbību:

Tikai ne latviešiem

«1.2. Partijas mērķis ir radīt apstākļus harmoniskai krievvalodīgo valsts iedzīvotāju kopienas attīstībai kā neatņemamai daļai no Latvijas tautas neatkarīgas un vienotas valsts – Latvijas Republikas – ietvaros, kas ir iekļauta Eiropas Savienībā.»

Krievijas supertelpa

«1.6. LKS mērķi starptautiskā līmenī ir apturēt attiecību saasinājumu starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju, panākt atteikšanos no konfrontācijas un nodibināt abpusēji izdevīgas labas kaimiņattiecības. Ilgtermiņa perspektīvā mēs tiecamies veidot vienotu politiski ekonomisko

telpu no Lisabonas līdz Vladivostokai bez pierobežu un muitu barjerām.»

Padošanās Krievijai

«1.7. LKS atbalsta demilitarizāciju un pilnu atteikšanos no masu iznīcināšanas ieročiem.»

Izstāšanās no NATO

«1.8. Partija iestājas par Latvijas atteikšanos no dalības militāros blokos.»

Oficiāla divvalodība

«1.9.2. Krievu valodas izmantošanu dažādās jomās, pienācīga līdzsvara sasniegšanu starp valstisku un sabiedrisko atbalstu latviešu, krievu un citām Latvijas valodām.»

«2.6. Latvijas Krievu savienība iestājas par krievu kultūras autonomijas ieviešanu. Šādai autonomijai ir jāgarantē krievu valodas izmantošanu līdz ar latviešu valodu izglītībā un citās svarīgās dzīves jomās, kā arī Latvijas krievu sabiedriskās struktūras dalību budžeta līdzekļu sadalē izglītības un kultūras vajadzībām.»

Krievijas diktāts

«2.7.1. Mēs attīstām sadarbību ar valstiskām un nevalstiskām Krievijas Federācijas organizācijām, bet neiejaucamies iekšējos Krievijas politiskajos procesos.»

Okupācijas fakta noliegšana

«2.8. LKS iestājas pret abpusēju pretenziju izvirzīšanu, pret vēsturisku aizvainojumu kultivēšanu un par labām kaimiņattiecībām starp neatkarīgām valstīm – bijušajām padomju republikām.»

Sankciju režīma atcelšana

«2.11.3. LKS iestājas pret politiskajām sankcijām attiecībā uz trešajām valstīm. Manipulācija ar cilvēktiesībām egoistisku, ģeopolitisku mērķu sasniegšanai nav pieļaujama.»

Iegansts karam jebkur pasaulē

«2.15. Latvijas Krievu savienība atbalsta nacionālo minoritāšu, tajā skaitā krievvalodīgo iedzīvotāju, tiesību aizsardzību visās valstīs.»

Russkij mir Latvijas vietā

«4.1. Latvijas Krievu savienība par vienīgo taisnīgo un realizējamo izglītības variantu Latvijas krievu minoritāšu bērniem uzskata – piešķirt viņiem tiesības brīvi izvēlēties apmācību dzimtajā valodā visos izglītības sistēmas līmeņos, sākot no bērnudārziem un beidzot ar universitātēm.»

Ja ar šo vēl par maz, tad 2022. gadam aprēķinātais valsts finansējums pretvalstiskajai «Latvijas Krievu savienībai» ir 143 809 eiro. Tā ir nauda no katra Latvijas pilsoņa kabatas – partijai, kura faktiski vēlas iznīcināt Latvijas pilsonību.

Tāpēc Ždanoka jāliek cietumā. Un viņas satelītvarza. Nevis vēlēšanu sarakstos. Un tāpēc jādodas uz vēlēšanām – balsot par jebko citu.